گلدانهای كامپوزيت

گالري تصاوير

آمار سایت

بازدیدکنندگان : 708139
گلدانهای مدرن

گلدان فايبرگلاس مدرن

LE4 كد

:: روي تصوير كليك كنيد ::

 Size M: 56 طول و عرض 30 ارتفاع

 Size L: 75 طول و عرض 40 ارتفاع

 

alt

گلدان فايبرگلاس مدرن

EP3 كد

:: روي تصوير كليك كنيد ::

 Size M:  50 طول و عرض40 ارتفاع

 Size L: 65 طول و عرض50 ارتفاع

 Size XL1: 75 طول و عرض55 ارتفاع

Size XL2: 75 طول و عرض35 ارتفاع

 Size TL: 95 طول و عرض45 ارتفاع

 

گلدان فايبرگلاس مدرن

EP1 كد

:: روي تصوير كليك كنيد ::

 Size M: 50 طول و عرض 40 ارتفاع

 Size L: 65 طول و عرض 50 ارتفاع

 

alt

گلدان فايبرگلاس مدرن

EP7 كد

فلاور باكس طولي

:: روي تصوير كليك كنيد ::

مناسب براي روف گاردن، حياط، بالكن، رستورانها

و كافي شاپ ها و نيز استفاده در نماي ساختمان

 Size S1: طول 120 عرض24 ارتفاع 40

 Size S2:  طول 70 عرض24 ارتفاع 40

 Size M1: طول 90 عرض 35 ارتفاع 50

  Size M2: طول 90 عرض24 ارتفاع 24

Size M3: طول 90 عرض24 ارتفاع 70

Size L1: طول 120 عرض 40 ارتفاع 60

Size L2: طول 120 عرض 40 ارتفاع 40

Size L3: طول 120 عرض 30 ارتفاع 50

 

alt

گلدان فايبرگلاس مدرن

EP2 كد

:: روي تصوير كليك كنيد ::

 Size S: 38 طول و عرض و ارتفاع

 Size M: 54 طول و عرض و ارتفاع

 Size L: 70 طول و عرض و ارتفاع

 

گلدان فايبرگلاس مدرن

EP6 كد

فلاورباكس عمودي

:: روي تصوير كليك كنيد ::

Size M1: طول و عرض32 ارتفاع 46

Size M2: طول و عرض35 ارتفاع 60

Size L1: طول و عرض40 ارتفاع 70

Size L2: طول و عرض35 ارتفاع 70

Size L3: طول و عرض35 ارتفاع 90